Forschende

Oleg Shpynov
Oleg Shpynov
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Dmitry Bozhko
Dmitry Bozhko
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Roman Cherniatchik
Roman Cherniatchik
Forscher*in
Sergey Sinchuk
Sergey Sinchuk
Forscher*in
Anton Podkopaev
Anton Podkopaev
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Daniil Berezun
Daniil Berezun
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Valery Isaev
Valery Isaev
Forscher*in
Alex Polovian
Alex Polovian
Forscher*in
Ekaterina Verbitskaia
Ekaterina Verbitskaia
Forscher*in
Fedor Part
Fedor Part
Forscher*in
Alexander Kuklev
Alexander Kuklev
Forscher*in
Dmitry Rozplokhas
Dmitry Rozplokhas
Student*in
Evgenii Moiseenko
Evgenii Moiseenko
Forscher*in
Tatiana Berlenko
Tatiana Berlenko
Forscher*in
Konstantin Chaika
Konstantin Chaika
Forscher*in
Timofey Bryksin
Timofey Bryksin
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Petr Tsurinov
Petr Tsurinov
Forscher*in
Anastasia Birillo
Anastasia Birillo
Forscher*in
Vladislav Tankov
Vladislav Tankov
Senior Researcher
Artyom Lobanov
Artyom Lobanov
Forscher*in
Egor Bogomolov
Egor Bogomolov
Senior Researcher
Ekaterina Shemetova
Ekaterina Shemetova
Forscher*in
Vladimir Kovalenko
Vladimir Kovalenko
Leiter*in Forschungslabor
Yaroslav Golubev
Yaroslav Golubev
Senior Researcher
Sofia Kolchanova
Sofia Kolchanova
Forscher*in
Anastasia Tuchina
Anastasia Tuchina
Forscher*in
Elena Lyulina
Elena Lyulina
Forscher*in
Egor Namakonov
Egor Namakonov
Student*in
Ashot Kazaryan
Ashot Kazaryan
Softwareentwickler*in
Denis Stepanov
Denis Stepanov
Leiter*in Forschungslabor/-gruppe
Aleksander Tarelkin
Aleksander Tarelkin
Softwareentwickler*in
Farid Bagirov
Farid Bagirov
Forscher*in
Luiza Salavatullina
Luiza Salavatullina
Forscher*in
Sergey Titov
Sergey Titov
Forscher*in
Mikhail Evtikhiev
Mikhail Evtikhiev
Forscher*in
Ilya Vologin
Ilya Vologin
Forscher*in
Ekaterina Koshchenko
Ekaterina Koshchenko
Forscher*in
Oleg Smirnov
Oleg Smirnov
Forscher*in
Evgeny Dedov
Evgeny Dedov
Softwareentwickler*in
Sergo Golovachev
Sergo Golovachev
Forscher*in
Vladimir Sotnikov
Vladimir Sotnikov
Projektmanager*in
Kirill Bochkarev
Kirill Bochkarev
Student*in
Nikolai Sviridov
Nikolai Sviridov
Softwareentwickler*in
Egor Klimov
Egor Klimov
Forscher*in
Anna Vlasova
Anna Vlasova
Forscher*in
Denis Litvinov
Denis Litvinov
Forscher*in
Valeriya Dopira
Valeriya Dopira
Forscher*in
Daria Khalenyova
Daria Khalenyova
Forscher*in
Anton Kotenko
Anton Kotenko
Softwareentwickler*in
Marat Khabibullin
Marat Khabibullin
Softwareentwickler*in
Igor Davidenko
Igor Davidenko
Forscher*in
Maria Tigina
Maria Tigina
Forscher*in
Alexandra Eliseeva
Alexandra Eliseeva
Forscher*in
Olga Petrova
Olga Petrova
Forscher*in
Galina Ryazanskaya
Galina Ryazanskaya
Forscher*in
Daria Kuzmenko
Daria Kuzmenko
Forscher*in
Vahid Haratian
Vahid Haratian
Forscher*in
Pouria Derakhshanfar
Pouria Derakhshanfar
Forscher*in
Muhammad Umair Ahmed
Muhammad Umair Ahmed
Forscher*in